Tradiční pouť svatého Bartoloměje, kterému je zasvěcen zdejší kostel, se rozrostla na třídenní slavnost. Na návštěvníky čekal bohatý program, ze kterého si mohl vybrat každý.

Slavnosti zahájil v pátek koncert sester Strolených a Pavla Samiece, kteří spolu vystupují už osmnáct let a jejichž pouťový koncert je v Kvášňovicích již tradicí. Jejich repertoár se skládá převážně z duchovní hudby.

V sobotu dopoledne se oslavy přesunuly na hřiště, kde místní myslivecké sdružení uspořádalo Dětský den s myslivci. Děti si mohly vyzkoušet střílení na terč, poznávaly paroží nebo zbraně. Po splnění všech disciplín na ně čekala odměna v podobě opečeného vuřta. Večer se pak v hospůdce konala pod záštitou hasičského sboru pouťová zábava. Tradiční akce, na které hrála skupina Dobrý ještěr, přilákala místní i přespolní, kteří se bavili až do pozdních ranních hodin.

Oslavy v neděli vyvrcholily slavnostní poutní mší, celebrovanou pro sedmdesát lidí.

Slavnosti svatého Bartoloměje