Úspěšnou kolaudací zakončili v Kvášňovicích největší stavební projekt od roku 1973, kdy byly v obci vybudovány vodovodní rozvody. Tentokrát se občané dočkali potřebné čističky odpadních vod. O jak rozsáhlý projekt šlo, je patrné i z výše nákladů, které byly na stavbu vynaloženy – téměř 14 miliónů korun.

„Samotnou stavbu nám trochu komplikovalo kamenité podloží. Ale po někdy složité komunikaci s úřady v přípravné části, byla skála v zemi ten nejmenší problém,“ říká v nadsázce starosta obce Miloslav Strolený a dodává, že se na úřadech setkal i s několika velice vstřícnými lidmi. Přesto si příprava projektu včetně získání potřebných povolení vyžádala tři roky, takže s výstavbou kanalizační sítě se začalo na podzim 2015.

„Samotná realizace projektu trvala téměř rok, což po většinu doby znamenalo určitá omezení provozu v obci. Musím ale poděkovat jak zaměstnancům společnosti Stavmonta, která výstavbu prováděla, tak zejména našim občanům, kteří skvěle spolupracovali,“ chválí Kvášňováky starosta Strolený.

V říjnu 2016 pak byly stavební práce dokončeny a následně byl spuštěn roční zkušební provoz čističky, který vyvrcholil získáním kolaudačního souhlasu dne 19. 10. 2017

V souvislosti s výstavbou čističky, jejíž náklady téměř z poloviny krylo Ministerstvo zemědělství a podílel se na nich i Plzeňský kraj, došlo v Kvášňovicích také na obnovu pozemních komunikací. „Jsme rádi, že se nám tuto důležitou stavbu v obci podařilo dotáhnout do zdárného konce a věříme, že bude našim občanům dobře a hlavně dlouho sloužit,“ uzavírá starosta.