O Vánocích si cestu do kostela obvykle najdou i ti z nás, kteří mimo tyto nejkrásnější svátky jen stěží hledají chvíli k zastavení a zbožnému rozjímání. Také v naší obci advent tradičně vrcholí koncertem duchovní hudby v podání sester Strolených a Pavla Samiece.

Kostel svatého Bartoloměje, kde se každoročně tento koncert odehrává, letos přivítal více než stovku návštěvníků, kteří se těšili na vánoční koledy. Kromě osmnácti vánočních písní si hosté poslechli akordeonové sólo Pavla Samiece, který zahrál skladbu od Domenica Scarlattiho a pěvecké sólo Jany Strolené, která zapěla Ave Maria od Franze Schuberta. Při závěrečném aplausu odměnil náš kulturní referent Marian Kožnar všechny vystupující květinami.

Strolenky hudbou obohatily i štědrovečerní mši svatou, která se konala tradičně od šestnácti hodin. Celý kostel si tak mohl zazpívat nejznámější koledy společně.

Vánoční koncert