V polovině ledna se tradičně uskutečnila výroční hasičská schůze.

Schůze se odehrála jako vždy na sále v místním hostinci. V programu zasedání nesmělo chybět zhodnocení hasičské sezóny v soutěžích, kulturní přehled na kterém se sbor podílel, finanční správa a samozřejmě plány na letošní rok. Hlasovalo se také o přijetí nových členů, kteří byli jednomyslně přijati. Novými členy sboru dobrovolných hasičů Kvášňovice se stali: Andrea Bláhová, Lukáš Doubrava, Lída Karoliková a Kristýna Petrová.

Po oficiální části programu nastala diskuze. V té se hovořilo o masopustu, který se uskuteční 10. února. Do maškarního průvodu jsou zváni nejen občané Kvášňovic, ale i všichni ostatní, kteří akci chtějí podpořit buď v průvodu nebo svojí účastí na taneční zábavě.