Již po patnácté vyšli lidé od chanovického zámku na pochod proti výstavbě hlubinného úložiště.

Nápad na realizaci pochodu vznikl v roce 2003 poté, když pracovníci ze Správy úložišť radioaktivního odpadu vybrali lokalitu Březový potok  jako jednu z možností na vybudování úložiště radioaktivních odpadů. Od té doby se občané této lokality, do níž spadá také naše obec, pravidelně scházejí, aby projevili svůj nesouhlas.

Letošní pochod začal tradičně registrací a zaplacením startovného, které bylo použito na úhradu občerstvení. Účastníci akce se zastavili na dvou zastávkách, v Holkovicích a v Újezdu u Chanovic, kde dostali razítka a občerstvení. Po příchodu zpět do Chanovic do kulturního domu na ně čekalo opět něco dobrého k snědku, hudba v podání horažďovických zpěváků a muzikantů a především společné vystoupení starostů z lokality Březový potok, kteří občanům sdělili aktuality a zhodnotili předešlý rok.

Na trasu dlouhou více než devět kilometrů se letos vydalo přes 450 lidí včetně starosty a občanů z Kvášňovic. Účastníci obešli symbolických 306 hektarů, které znázorňovaly plochu navrhované podzemní části hlubinného úložiště.

Všichni zúčastnění se shodli, že by neměl být přehlížen názor občanů v dané lokalitě a že se budou nadále snažit, aby jejich hlas byl slyšet.