Společenský život v Kvášňovicích zažívá v posledních letech nebývalou vzpruhu, díky čemuž vzniklo i několik nových tradic. Místní však nezapomínají ani na zvyklosti léty prověřené. Proto se kvášňovický sbor dobrovolných hasičů rozhodl v letošním roce obnovit masopustní oslavy.

Přestože ve většině okolních vesnic se tento zvyk dodnes dodržuje, v Kvášňovicích se začátek postního období průvodem maškar neoslavoval už téměř 70 let. Poslední zmínka o masopustu v Kvášňovicích je v obecní kronice z roku 1949.

Nápad obnovy masopustních oslav získal podporu také ze strany obce, jak potvrzuje starosta Miloslav Strolený: „S myšlenkou obnovit u nás masopust přišla velitelka ženského družstva hasiček Veronika Strolená a já i všichni zastupitelé jsme tím byli samozřejmě nadšeni. Že se ovšem podaří tuto tradici obnovit v takovém stylu, to asi čekal málokdo.“

V sobotu 10. února se v kvášňovickém hostinci sešlo více než 30 masek mezi nimiž nechyběly ani ty tradiční jako nevěsta s ženichem, kat, čarodějnice nebo lékař. Ale dostavila se například i trojice jeptišek, pan Pávek s Otíkem nebo pár ze starověkého Egypta. Chybět nemohl samozřejmě ani medvěd s medvědářem.

Oslavy byly zahájeny slavnostním předáním masopustního práva, které zástupce masek převzal z rukou starosty. Následně se průvod, který včetně doprovodů a pětičlenné kapely MM Music Plzeň čítal téměř 50 hlav, vydal na pochod obcí.

„Navštívili jsme celkem 29 stavení a všude nás přivítali se skvěle připraveným pohoštěním. Musím se přiznat, že jsem byla až zaskočena, s jakým zápalem k masopustu všichni přistoupili. Masky byly všechny krásné a co se týče pohoštění – tolik výborných koblih jsem snad za život neochutnala. Všem, kdo se na fantastické atmosféře prvního ročníku obnoveného masopustu podíleli, patří obrovský dík,“ řekla po akci hlavní organizátorka Veronika Strolená.

Masopustní oslavy vyvrcholily v hospůdce U Houfů, kde kapela pokračovala ve své produkci až do ranních hodin.

Více fotografií naleznete v galerii.

Masopust