V pátek 25. května se otevřely kaple a kostely. V Kvášňovicích se do kostela svatého Bartoloměje mohli lidé podívat v rámci Noci kostelů poprvé.

Prohlédnout si kostel ve večerních hodinách měli poprvé možnost v Kvášňovicích. Kostel, který byl postaven v pozdně románském slohu v letech 1240 – 1260, přišlo navštívit okolo dvaceti lidí.

„V programu nechyběla jak komentovaná prohlídka, tak například ani hudební vystoupení sester Strolených. Také jsme informovali občany o tom, že by v budoucnu mohla proběhnout sbírka na polední zvon, který v kostele chybí. Pokud dopadne dobře statické posouzení zvonové stolice, tak sbírku zahájíme ještě letošní rok,” sdělila organizátorka akce Veronika Strolená.

Návštěvníci si také mohli poslechnout varhanní doprovod v podání Jany Strolené nebo se dozvědět něco zajímavého v biblických kvízech. Po celý večer bylo k dispozici drobné občerstvení nebo lidé mohli zapálit svíčku za své blízké.

Noc kostelů zakončila společně zpívaná modlitba Otče náš, vyslyš nás a příslib, že se tato akce nekonala naposled.

Noc kostelů