Poslední dubnový večer je spojen se stavěním máje a jejím zdobením. Skoro patnáct metrů vysoká májka stojí od nedělního večera na hřišti.

Barevnými fáborky ozdobily májku děti a mladá děvčata. Stavění máje je pak záležitost mužů, kteří se toho chopili s vervou a máj postavili za necelou minutu. Na filipojakubskou noc se ovšem dodržuje ještě jedna tradice, pálení čarodějnice. Dříve se věřilo, že právě v tento den se čarodějnice slétávají na sabat. Proto lidé pálili ve vsi ohně, aby je odehnali z obcí. Letos u nás skončila na vatře čarodějnice na koštěti, která se upalovala přes čtyři minuty.

V Kvášňovicích je spojen tento večer s jednou raritou. V noci se chodí po obci malovat s vápnem před domy, kde se píší vtipné popisky či se kreslí obrázky. I tento rok se po roční odmlce vyrazilo po obci a lidé si pak ráno mohli přečíst vtipné komentáře, které se však leckdy musí brát s nadhledem.

Se stavěním máje je i spojen zvyk jejího nočního hlídání před nájezdníky ze sousedních vesnic, kteří se jí snaží podříznout. Naši hoši ji úspěšně uhlídali až do rána, a proto nám bude zdobit májka obec po celý rok.