Výročí sto let republiky jsme si připomněli vysazením lípy srdčité.

Oslava sta let české státnosti začala v Kvášňovicích před obecním úřadem, kde byly rozdány vlaječky a placky s vyobrazením Tomáše Garrigua Masaryka. Po přivítání starostou se všichni průvodem přesunuli k místu výsadby památného stromu. Jako vhodné místo se ukázal plácek u dřevěného odpočívadla u staré cesty do Defurových Lažan. Památná lípa byla v obci vysazena po 79 letech.

„Pan starosta pronesl projev a poté se s místostarostou pustili do samotného sázení lípy. Každý kdo chtěl, mohl symbolicky přihodit zem k lípě. Po vysazení stromu zazněl proslov o památných kvášňovických lípách a na závěr byla zazpívána státní hymna,“ sdělila o průběhu oslav organizátorka akce Veronika Strolená.

I přes nepřízeň počasí se oslav zúčastnilo 40 lidí, kteří se společně s právě vysazenou lípou vyfotili.  Fotografie bude vyvolána a i se vzkazem pro budoucí generace vložena pod kámen s pamětní cedulkou Lípa republiky. Akce byla zakončena na obecním úřadě, kde na občany čekalo občerstvení v podobě zákusků a horký grog na zahřátí.

PAMÁTNÉ LÍPY V KVÁŠŇOVICÍCH

Nejstarší lípa v Kvášňovicích se nachází při staré cestě do Defurových Lažan. Roste zde již téměř tři sta let a od roku 1978 je chráněna jako krajinná dominanta.

Další dvě památné lípy se nachází v prostoru za pomníkem padlých vojínů. Lípa svobody byla vysazena na oslavu ukončení 1. světové války a vzniku republiky, Masarykova lípa pak na počest prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1930 při Stromkové a květinové slavnosti.

Před pomníkem padlých vojínů se nachází Švehlova lípa. Lípa byla vysazena republikánským dorostem v roce 1935 na počest státníka Antonína Švehly.

Poslední památné lípy rostou na návsi u autobusové čekárny. Tyto tři lípy byly vysazené na paměť ztráty samostatnosti a vzniku Protektorátu Čechy a Morava.

Fotografie z oslav naleznete v galerii.