Společně si zazpívat, popovídat si a dát si něco dobrého. To nabízí akce Česko zpívá koledy v Kvášňovicích.

U kvášňovického stromečku se lidé v rámci akce Česko zpívá koledy sešli již počtvrté. Přesně v 18 hodin začali všichni účastníci této akce zpívat společně s Českým rozhlasem Plzeň, který přenášel zpěv sboru z plzeňského náměstí.

Připojili jsme se ke 130 tisícům zpěváků nejen z naší republiky, ale také například ze Španělska nebo Turecka.

Letos byly vybrány tyto koledy: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí.