Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan.

Mohu zde získat a ověřit  data z veřejných i neveřejných informačních systémů  – legalizace a vidimace

§ autorizovanou konverzi dokumentů

§ ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

§ získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Mohu získat:

§  Výpis z Katastru nemovitostí
§ Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

§ Výpis z Obchodního rejstříku

§ Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

§ Výpis z Živnostenského rejstříku

§ Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

§ Výpis z Rejstříku trestů

§ správní poplatek ve výši 100 Kč

 

§ Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

§ Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

 

§ Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

§ Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku),

 

§ Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

 

§ Výpis z bodového hodnocení řidiče

§ Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč. U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací – např. výpis získaný na Czech POINTu České pošty stojí 69,- Kč.

§ Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

§ Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

 

§ Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

§ Podrobnější informací o problematice autovraků na http://autovraky.cenia.cz/ v sekci Odpadové hospodářství.
Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 50,- Kč.

§ Výpis z insolvenčního rejstříku

§ Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč.
Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti

§ Datové schránky

§ Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení. Konverze je v těchto případech zdarma. Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info

§ Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.

 

§ Autorizovaná konverze dokumentů

§ Rozsáhlou konverzi dokumentů provádí vybraná eGoncentra rozmístěná po celé České republice a specializované pracoviště České pošty. Cena konverze z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny je 30,- Kč.

§ Centrální úložiště ověřovacích doložek

§ Prostřednictvím webového rozhraní je možné ověřit výstup z autorizované konverze na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/.

§ Úschovna systému Czech POINT

§ Dokument určený pro konverzi může být uložen v úschovně až 30 dnů. Nevyzvednuté či nezkonvertované dokumenty po uplynutí stanovené doby budou automaticky smazány.

 

§ CzechPOINT@office

 

§ Základní registry

§ Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100,- Kč za první stranu, za každou další max. 50,-Kč.