Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Předseda výboru

  • Marian Kožnar

Členové výboru

  • Jakub Korbel
  • Veronika Strolená

Kontakt

  • Tel: +420 728 523 748