Oznamujeme občanům,

že mají možnost vyplnit dotazník týkající se plánování v oblasti vod.

Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Dotazník můžete vyplnit do 10. 9. 2018.

Dotazník můžete vyplnit zde