Sbor dobrovolných hasičů Kvášňovice oznamuje,

že v sobotu 13. ledna od 18:00 se uskuteční hasičská výroční schůze v místním hostinci.

Zváni jsou všichni hasiči a hasičky.