Oznamujeme občanům,

že obec Kvášňovice pořídila s přispěním dotačního titulu  50 kompostérů na bioodpad. Tyto kompostéry si mohou občané s trvalým bydlištěm zapůjčit za jednorázový poplatek 500 Kč. Zájemci vyplní leták, který jim byl doručen do poštovní schránky, do konce listopadu, a odevzdají v místním obchodě.

4. 12. bude na OÚ vybrán poplatek a podepsána nájemní smlouva.

Kompostéry budou dodány do konce roku 2021.

Případné dotazy na tel. č. 602 160 622, starosta obce Miloslav Strolený.