Oznámení o sídle OVK – volby 7. – 8. 10. 2016

Oznámení o sídle OVK – volby 7. – 8. října 2016

OBEC KVÁŠŇOVICE, Kvášňovice čp. 5, IČ: 00573558

Informace o počtu a sídle okresní volební komise pro volby do zastupitelstev krajů

a senátních voleb konaných ve dnech 7. – 8. října 2016

Pro volby do krajských zastupitelstev, které se konají dne 7. a 8. října. 2016

je stanovena jedna okrsková volební komise (4 členové komise).

Sídlo okrskové volební komise je v budově Obecního úřadu v Kvášňovicích čp. 5.

Prodej kanalizačních šachet

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že se v sobotu 23. července 2016 na obecním úřadě od 13,00 do 15,00 hod. bude vybírat platba za prodej kanalizačních šachet Wavin.

Cena jedné kanalizační šachty je 3 500 Kč.

Platbu je možné uhradit i bezhotovostně na účet obce:

č. účtu: 821144319/0800

variabilní symbol: číslo domu

zpráva pro příjemce: jméno plátce