Slavnostní poutní mše svatá se koná v kostele svatého Bartoloměje v neděli 27. srpna od 11 hodin.