Oznamujeme občanům,

že svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 16. května.

Roztříděný odpad přineste již v pátek k obchodu.