Oznamujeme občanům,

že v sobotu 24. 4. 2021 v časných ranních hodinách proběhne svoz odpadů.

U obchodu budou vyčleněna místa na elektroodpad, velkoobjemový a nebezpečný odpad. Prosíme o dodržování třídění odpadu dle sektorů.