Oznamujeme občanům,

záměr prodeje obecního pozemku č. 596/1 – 1638 m², č. 594 – 1732 m² a dle geometrického plánu č. 592/3 – 206 m², 592/4 m².

Geometrický plán

Pozemky