Obyvatelé

135

Obyvatel

64

Mužů

71

Žen

 Rozloha

442 ha

Celkem

192 ha

Orná půda

9 ha

Vodní plocha