Obyvatelé

123

Obyvatel

56

Mužů

67

Žen

 Rozloha

442 ha

Celkem

192 ha

Orná půda

9 ha

Vodní plocha