Obyvatelé

117

Obyvatel

51

Mužů

66

Žen

 Rozloha

442 ha

Celkem

192 ha

Orná půda

9 ha

Vodní plocha