Header image  
 Obec v podšumaví
 
line decor
  
line decor
 

 
celkem návštev
 
ODKAZY

Teambuilding, s.r.o.


 
 
Historie obce Kvášňovice

Obec Kvášňovice vznikla nejspíš v 11. století, nejsou o tom žádné písemné záznamy, ale můžeme to usuzovat podle kostela sv. Bartoloměje, který byl postaven v letech 1240-1260. Kostel je dominantou obce, je postaven v pozdně románském slohu, poté goticky přestavěn kolem roku 1400 a barokně upravený v letech 1751-1768. Nejhodnotnější památkou je portál na jižní straně lodi z doby okolo roku 1240, stavebně spadající do okruhu tzv.„burgundské“ gotiky a presbytář s křížovou klenbou z doby okolo roku 1400.Hlavní oltář je z roku 1797, zajímavé jsou i oba postranní oltáře s obrazy Ecce Homo a Paní Marie Sušické. V kostele bylo dříve umístěno šest náhrobníků rodu Dlouhoveských a Švihovských ( z let 1556-1578), které byly vyjmuty a v současná době jsou umístněny v sakristii. Před kostelem se nachází boží muka z roku 1840 a památník padlých vojínů z 1. světové války. Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1832 blízko kostela,byla postavena na památku vyhnutí se moru zdejší obci.

Postavení obce bylo významné, neboť spravovala duchovně tyto obce: Olšany, Maňovice, Defurovy Lažany, Černice, Chlumy a Nekvasovy. Důležitost obce dokládá i to, že jsou na místním hřbitově pohřbeni Ferdinand Karel z Riesenberka a Petr Oselecký z Oselce a Dlouhé vsi majitel tvrze v Oselci. Staré historické prameny hovoří o tom, že Kvášňovice patřily ke kraji „Prácheňskému,“se sousedním okresem Horažďovice.

Škola zde již byla v roce 1784 – jednotřídka, v roce 1868 byla zřízena další třída a v roce 1878 byla rozšířena na trojtřídku. Do školy sem chodili děti z Chlum, Lažan, Černic, Maňovic a Olšan. Avšak v roce 1967 byla škola pro nedostatek dětí zrušena a místo tříd, jsou v bývalé škole zřízeny 4 byty. V blízkosti obce se nacházejí 3 lomy a několik rybníků. Právě jeden z nich je Kozčínský rybník, lidově zvaný „Kvášňovák“ o výměřě 106 ha. Je to největší rybník v západních Čechách. Dříve se jmenoval Kvášňovský, ale dle pověsti ho baronka Des Foursová prohrála v kartách s hrabětem z Janovic. Při posledním výlovu rybníka bylo sloveno 90 t kaprů a 10 t vedlejších ryb (amuři, tolstolobici, sumci, štiky,...). Na tomto rybníce je jedna ze dvou lokalit v západních Čechách, kde se rozmnožuje racek chechtavý a v současné době je již zřízená chráněná oblast hnízdiště racka chechtavého.

 
 

 

ADRESA
OÚ Kvášňovice
Kvášňovice 5
341 01 Horažďovice
tel./fax.: 376 595 203
GSM: 602 160 622
email: starosta@kvasnovice.cz
středa 12,00 - 16,00 hodin

KNIHOVNA
pátek 17,00 - 18,00
bezplatný internet

MŠE
každou sobotu v 15,00 hodin

HOSTINEC
středa - neděle (léto)
17,00 - 22,00
pátek - neděle (zima)
17,00 - 22,00 hodin