Slavnostní vyhlášení Vesnice roku 2019 Plzeňského kraje se odehrálo v nedalekém Pačejově, který získal Zlatou stuhu. 

Obec Kvášňovice se této soutěže zúčastnila podruhé. Před dvěma lety získala Cenu naděje za živý venkov. Za spolkový život a občanskou společnost v obci. V letošním roce se do soutěže v našem kraji přihlásilo 16 obcí. Obce byly hodnoceny od 28. května do 18. června. Každou obec navštívila hodnotitelská komise a ta měla možnost se během dvou hodin prezentovat.

Kvášňovice v letošním roce získaly Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově. Konkrétně za renovaci sochy sv. Jana Nepomuckého. V druhé polovině minulého roku došlo nejen k renovaci samotné sochy, ale také ke zhotovení nové dřevěné výklenkové kapličky, k výměně žulového podstavce a také nově k osvětlení sochy.

Obec Kvášňovice obdržela s tímto oceněním i finanční poukázku na deset tisíc korun a pamětní medaili.

Socha sv. Jana Nepomuckého