Spolek vznikl v roce 1993 a skládá se z 8 členů. V současnosti hospodaří na honitbě o rozloze 512 hektarů. Jejich hlavním cílem je starat se o zvířata v přírodě a tlumit škodovou zvěř. Za těmito účely staví a opravují posedy, opravují krmná zařízení pro kachny na rybnících a spolupracují s ostatními honitbami. Kromě léčení spárkaté zvěře, přikrmování zvířat, čištění krmelců a následnému honu se snaží pomoci i obecnímu úřadu. Každý člen spolku má za úkol vysadit 200 ks stromků ročně, které zakoupí obecní úřad.

Myslivci se též zapojují do kulturního života v obci. Pořádají střílení ze vzduchovky nebo Myslivecký den pro děti.