Spolek vznikl v roce 2015 a dal si za cíl podporovat a aktivně se podílet na kulturním životě v obci. Spolek, který se skládá z 16 členek, organizuje v průměru 9 akcí za rok.

Jedná se o akce pro děti, cestovatelské přednášky, venkovní promítání, vánoční tvoření a babský bál, který navázal na tradici posvícenských bálů. Novinkou je degustace moravských vín. Zapojuje se také do celorepublikových projektů Ukliďme Česko a Česko zpívá koledy.