Zhoršená kvalita pitné vody

Oznamujeme občanům,

že v bakteriologickém vzorku pitné vody byla zjištěna zhoršená kvalita. Doporučujeme vodu před použitím převařit!

V tomto týdnu dojde k dalšímu náběru vzorku pitné vody.

Výběr vodného a stočného

Oznamujeme občanům,

že výběr vodného a stočného se uskuteční 18. 11. na obecním úřadě od 13:00 do 15:00. 

Zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 30. 10. od 19:00 na obecním úřadě.

Všichni jste srdečně zváni!

Zapojte se do přípravy nové publikace o Kvášňovicích

Máte doma historické fotografie Kvášňovic a kvášňovických občanů?

Budeme rádi, když nám je zapůjčíte. Fotografie rádi využijeme do připravované publikace o Kvášňovicích, popř. k dalším připravovaným akcím.

Našli jste doma zajímavé fotografie spojené s Kvášňovicemi? Budeme rádi, když se ozvěte Veronice Strolené (720 311 614, veronikastrolena@gmail.com).

Děkujeme za pomoc a budeme se těšit na spolupráci!

 

Schůze obecního zastupitelstva

Oznámení občanům,

v pondělí 6. 3. od 18:00 se uskuteční veřejná schůze obecního zastupitelstva.

Všichni jste srdečně zváni!

 

Oznámení o zvolení starosty a místostarosty

Oznamujeme občanům,

že dne 17. 10. 2022 došlo ke zvolení starosty a místostarosty obce.

Starostou obce byl zvolen Miloslav Strolený, počtem 6 hlasů, jeden člen OZ se zdržel.

Místostarostou obce byl zvolen Václav Tichý, počtem 6 hlasů, jeden člen OZ se zdržel.

Ustavující zasedání zastupitelstva

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kvášňovice.

Obecní úřad Kvášňovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího Zastupitelstva obce Kvášňovice, svolaného dosavadním starostou obce Miloslavem Stroleným v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: obecní úřad Kvášňovice

Doba konání: 17. 10. 2022 od 18:00 hod.