Následující formulář slouží pro elektronické podání na OÚ Kvášňovice. Zpráva bude předána zastupitelům obce. Pokud chcete provést podání podepsané elektronickým podpisem, odešlete podepsaný e-mail na výše uvedenou adresu. Formulář slouží pro běžnou komunikaci s úřadem (dotazy, připomínky, náměty) bez autorizace.