Sbor byl založen v roce 1896 na popud místního kněze Františka Dítka a je jedním z nejstarších hasičských sborů v okolí. Sbor se skládá ze 44 členů, z toho 9 žen.

Důležitým milníkem pro kvášňovické hasiče byl rok 2016, kdy bylo založeno historicky první ženské kvášňovické hasičské družstvo a celý SDH oslavil 120 let od svého založení.

Hasiči se starají nejen o kulturní život jako je hasičský bál či pouťová zábava, ale také spolupracují s obecním úřadem, kde každoročně odpracují několik brigád.