Sbor byl založen v roce 1896 na popud místního kněze Františka Dítka a je jedním z nejstarších hasičských sborů v okolí. Sbor se skládá ze 48 členů, z toho 12 žen. Raritou sboru je historická hasičská koňka, která pochází z roku založení sboru.

Důležitým milníkem pro kvášňovické hasiče byl rok 2016, kdy bylo založeno historicky první ženské kvášňovické hasičské družstvo a celý SDH oslavil 120 let od svého založení.

Hasiči se starají nejen o kulturní život jako je hasičský bálpouťová zábava a nově i masopust, ale také spolupracují s obecním úřadem, kde každoročně odpracují několik brigád.