Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

 

Obec Kvášňovice


3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Kvášňovice
Obec Kvášňovice
Kvášňovice 5
341 01 Horažďovice

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Kvášňovice
Obec Kvášňovice
Kvášňovice 5
341 01 Horažďovice

 

4.3 Úřední hodiny

Středa: 15:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 376 595 203

4.5 Čísla faxu

fax: 376 595 203

4.6 Adresa internetové stránky

www.kvasnovice.cz

4.7 Adresa e – podatelny

4.8 Další elektronické adresy

starosta@kvasnovice.cz

obec.kvasnovice@quick.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0821144319, kód banky: 0800

6. IČO

00573558

7. DIČ

CZ00573558

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.3 Územní plán

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec v současné době nemá za poskytování informací platný sazebník úhrad.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

V současné době obecní úřad neposkytuje žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.