V pátek 9. srpna se uskutečnila výroční schůze spolku Z Kulatesa naboso, která se konala na zahrádce v místní hospůdce.

Výroční schůze se zúčastnila většina členek, které se aktivně podílejí na organizaci spolkových akcí. Na programu zasedání bylo zhodnocení uplynulého roku a hlavně plánování akcí, které spolek v tomto roce bude ještě pořádat. Tou nejbližší mělo být venkovní promítání dokumentárního filmu Švéd v Žigulíku a naplánovat bylo samozřejmě potřeba i vrchol sezóny – tradiční Babský bál, který proběhne v říjnu.

Důležitým bodem schůze bylo hlasování o přijetí nových členek. Dvě z adeptek se sice nemohly osobně dostavit, to však nezabránilo v jejich přijetí. Spolek se tedy rozrostl o tři nové členky, které budou oficiálně přijaty na konci srpna. „ Věkový průměr našeho spolku se vstupem nových členek výrazně poklesl. To nám dělá velkou radost a těšíme se na Babský bál, do kterého se plně zapojí, “ sdělila zakládající členka spolku Veronika Strolená.

Zapište si do diářů datum 19. října, kdy proběhne již pátý ročník Babského bálu.