Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj strategický plán rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority svého rozvoje a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.

Plán nám umožní lépe využít našich finančních prostředků a je také důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu budou zpracovány anonymně a poslouží výlučně jako podklad pro zpracování strategického plánu rozvoje obce. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních. Papírové dotazníky obdržíte do vašich poštovních schránek.

Dotazník můžete vyplnit i online: http://bit.ly/KS-27

Dotazník v papírové formě: dotaznik.pdf

Vyplněný papírový dotazník prosím doneste do soboty 7. 12. do místního obchůdku.

Online dotazník je možné vyplnit do nedělní půlnoci 8. 12. 

 

Děkuji za spolupráci

Miloslav Strolený

starosta obce