Obec Kvášňovice spadá do lokality Březový potok, která je jednou z vhodných lokalit pro výstavbu hlubinného jaderného úložiště. Na katastrech obcí Chanovice (Defurovy Lažany, Holkovice, Újezd u Chanovic), Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov a Velký Bor (Jetenovice) se uvažuje o povrchovém areálu velkém cca 29,5 ha a o podzemní ploše 306 ha. Obce společně pořádají protiakce proti tomuto záměru a snaží se zamezit výstavbě v naší lokalitě.