Upozorňujeme,

že v lesích Plzeňského kraje došlo k nárůstu poškození smrkových lesních porostů.

Více na:

Ohrožení lesů