INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kvášňovice.

Obecní úřad Kvášňovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího Zastupitelstva obce Kvášňovice, svolaného dosavadním starostou obce Miloslavem Stroleným v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: obecní úřad Kvášňovice

Doba konání: 17. 10. 2022 od 18:00 hod.