Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

Předseda výboru

  • Ondřej Kalinovský

Členové výboru

  • Radek Prevužňák
  • Hana Zajícová

Kontakt

  • Tel: +420 724 960 882