Žádosti, podněty a stížnosti  je možné podat ústně nebo písemně.

Předání je možné osobně, poštou nebo elektronicky.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání