Obyvatelé šesti obcí se vydali na protestní pochod, který se konal jako každý rok první sobotu v lednu v Chanovicích.

Již od roku 2003 se obyvatelé z lokality Březový potok zabývají možným ukládáním jaderného odpadu v této oblasti. Rok 2018 měl být pro tuto problematiku přelomový. Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) měla na konci roku jednat o snížení počtu vytipovaných míst pro budoucí hlubinné úložiště radioaktivního odpadu z devíti na čtyři. Rada ovšem o snížení počtu lokalit nerozhodla a vyžádala si doplnění předloženého materiálu. Další jednání se tak uskuteční v lednu letošního roku.

Právě nejistota a pocit bezmoci nutí obyvatelé obcí v lokalitě Březový potok k akci. Proto se již po šestnácté konal pochod v Chanovicích. Zde zastupitelé těchto obcí ukázali právě na neserióznost jednání. Přes tři sta lidí, kteří se sešli na protestní akci, chtějí transparentnost celého projektu. Vědět, na jakých principech a jakým způsobem se rozhodne o tom, kde se vybuduje hlubinné úložiště jaderného odpadu.

Další protestní akce s názvem Den proti úložišti se uskuteční 27. dubna v Kvášňovicích.

Důležitá data

  • Finální lokalita pro úložiště má být vybrána v roce 2025
  • Úložiště by mělo vzniknout do roku 2065
  • V hloubce půl kilometru budou uloženy tisíce tun vyhořelého paliva
  • Náklady dosáhnou zhruba 111 miliard korun

Fotografie z akce zde