Těsně před Štědrým dnem proběhl v kostele sv. Bartoloměje tradiční koncert sester Strolených. Koncert ovšem nebyla jediná akce, která se v Kvášňovicích o vánočních svátcích uskutečnila.

Vánoční zpívání sester Strolených a bratrance Pavla Samiece se každoročně odehrává poslední sobotu před Štědrým dnem. Na koncertu zazněly především nepříliš známé vánoční písně, které byly doplněny klasickou písní Ave Maria od Giulio Caccini. Chybět nesmělo ani akordeonové sólo Pavla Samiece. Na koncert, kde pro návštěvníky bylo připraveno svařené víno, přišlo rekordních sto dvacet lidí.

Zpívání sester Strolených nesmělo chybět ani na půlnoční mši svaté. Mše, která byla celebrována panem Stanislavem Buštou, začala, jak jsme v Kávšňovicích zvyklí, ve čtyři hodiny odpoledne.

Na druhý svátek vánoční si Myslivecké sdružení Kvášňovice připravilo střílení ze vzduchovky. Přijít si zastřílet a vyzkoušet si svoji ostrozrakost mohli nejen děti, ale i hraví dospělí. Tato akce, kterou lze také považovat za tradiční, měla za cíli děti nejen pobavit, ale také jim přiblížit myslivecké dovednosti.