V sobotu 30. března proběhla v místní hospůdce výroční schůze Mysliveckého spolku Kvášňovice.

Činnost kvášňovických myslivců v roce 2018 zhodnotil předseda spolku ve své výroční zprávě. Na předsedu navázal hospodář myslivců, který seznámil členy s výsledky hospodaření. Na programu bylo také přijetí dvou nových členů. Počet kvášňovických myslivců se tak zvýšil na devět. Schůze se zúčastnil i starosta honebního společenství, zástupce hasičského sboru a také starosta obce Miloslav Strolený.

Po oficiální části programu nastala diskuze. V té se hovořilo mimo jiné o každoroční výpomoci obci při výsadbě stromků. Vzhledem k velkému objemu vytěženého dřeva v důsledku zasažení lýkožroutem smrkovým, se myslivci dohodli na navýšení počtu vysázených stromů oproti minulým rokům. Nabídku pomoci s obnovou obecních lesů po kůrovcové kalamitě uvítal starosta obce a kvášňovickým myslivcům poděkoval.