Oslavy svatého Bartoloměje

Kvášňovický kostel byl postaven v pozdně románském slohu mezi lety 1240 a 1260. Jeho patronem se stal svatý Bartoloměj, pod jehož ochranou tento kostel stojí. Proč byl zvolen právě svatý Bartoloměj, se již nedozvíme, přesto si jeho patrocinium každý rok rádi připomínáme.

Oslavy svatého Bartoloměje začaly již v pátek pouťovým koncertem sester Strolených a Pavla Samiece. Tento již tradiční koncert si nenechali ujít nejen posluchači z Kvášňovic, ale i z blízkého okolí. Na repertoáru zaznělo akordeonové nebo pěvecké sólo, ale samozřejmě nechyběly ani duchovní písně.

Sobotní večer se nesl v duchu taneční zábavy. Sbor dobrovolných hasičů uspořádal pouťovou zábavu, na které hrála kapela To Nic a ta to pěkně rozbalila. Tancoval téměř celý sál a při dámské volence i ten, který nechtěl.

Neděle už patřila jen svatému Bartoloměji. Plný kostel věřících se těšil nejen na sváteční poutní mši svatou, ale i na první přijímaní holčičky z Olšan, která slavnost ještě více umocňovala. O doprovod se tradičně postaralo hudební uskupení sester Strolených a Pavla Samiece.

Zapomenout nesmíme ani na pouťové atrakce, které fungovaly po celý víkend, a jen nepříjemný déšť je na chvíli zastavil.

Kvášňovice lákaly na dětský den a biograf

Spolek Z Kulatesa naboso připravil na sobotní den pestrý program v podobě dětského dne a venkovního promítání. Zabavit se tak mohly všechny věkové kategorie.

I když se dětský den letos konal netradičně až v červenci, počet dětí se oproti minulému roku nesnížil. Na děti čekalo šest disciplín, po jejichž splnění na ně čekala sladká odměna. Vyzkoušet si mohly skákání v pytli, házení míčkem, kuželky, chůdy nebo třeba malování na obličej.

V mezičasech čekání na další disciplínu mohly děti využít dětské hřiště a vyzkoušet si například nedávno nainstalovaný kolotoč nebo houpačku v podobě lvíčka.

Krásné počasí vytáhlo ven 32 dětí a některé z nich dokonce přišly i na večerní promítání, které se uskutečnilo také na hřišti.

Kvášňovický biograf po minulém roce, kterého se zúčastnilo osmdesát lidí, nemohl chybět ani letos. Letos se promítal dokumentární film Petra Horkého Ingriš! Eduard Ingriš.

Na film o tomto cestovateli, skladateli a dobrodruhovi, který absolvoval dvě plavby na balsovém voru nebo spolupracoval s Ernestem Hemingwayem, přišlo okolo šedesáti diváků.

Velké poděkování patří Lukášovi Babkovi, který film zajistil a biograf tak mohl proběhnout vez vstupného.