Letošním organizátorem Dne proti úložišti v lokalitě Březový potok se staly Kvášňovice, které společně s Chanovicemi, Maňovicemi, Olšany, Pačejovem a Velkým Borem do této oblasti spadají.

Již od roku 2003 naše obec spolu s ostatními protestuje proti záměru vybudovat hlubinné úložiště jaderného odpadu v této pošumavské lokalitě. Oporu máme i ve spolku Jaderný odpad – děkujeme, nechceme a na celostátní úrovni v Platformě proti úložišti.

Program letošního dne začal symbolickým zvoněním zvonů, poté vyrazilo na protestní jízdu 25 motocyklistů. Následovalo je 40 cyklistů a tradiční běžecká štafeta, která vedla po pomyslném obvodu plánované stavby. Do té se zapojilo 750 běžců.

Odpoledne se program přesunul do kvášňovické hospůdky, kde proběhlo společné prohlášení starostů z lokality a podporu přijeli vyjádřit i další. Starosta Horažďovic Michael Forman a starosta Nepomuku Jiří Švec, radní Plzeňského kraje pro životní prostředí Radka Trylčová, která sdělila, že je na straně obcí a že odmítá špatnou komunikaci státu a Správy úložišť radioaktivních odpadů s obcemi. Dorazil i senátor Václav Chaloupek. Ten ve svém projevu vyjádřil obavu, že nelze určit, jaká rizika tato výstavba s sebou ponese.

Program pátého ročníku Dne proti úložišti zakončily hudební vystoupení v podání Dětského sboru při ZŠ Pačejov, sester Strolených s Pavlem Samiecem a skupina Nektar Boys.

Celá akce se tradičně nesla v hesle NEDEJME SE! Což bylo vyjádřeno společným zvednutím ruky všech zástupců obcí a spolku. Petiční listinu, která nesouhlasí s umístěním úložiště do lokality Březový potok, podepsalo 1080 občanů.

Fotografie z akce naleznete v galerii.