Kvášňovický kostel byl postaven v pozdně románském slohu mezi lety 1240 a 1260.

Jeho patronem se stal svatý Bartoloměj, pod jehož ochranou tento kostel stojí. Proč byl zvolen právě svatý Bartoloměj, se již nedozvíme, přesto si jeho patrocinium každý rok rádi připomínáme.

Oslavy svatého Bartoloměje začaly již v pátek pouťovým koncertem sester Strolených a Pavla Samiece. Tento již tradiční koncert si nenechali ujít nejen posluchači z Kvášňovic, ale i z blízkého okolí. Na repertoáru zaznělo akordeonové nebo pěvecké sólo, ale samozřejmě nechyběly ani duchovní písně.

Sobotní večer se nesl v duchu taneční zábavy. Sbor dobrovolných hasičů uspořádal pouťovou zábavu, na které hrála kapela To Nic a ta to pěkně rozbalila. Tancoval téměř celý sál a při dámské volence i ten, který nechtěl.

Neděle už patřila jen svatému Bartoloměji. Plný kostel věřících se těšil nejen na sváteční poutní mši svatou, ale i na první přijímaní holčičky z Olšan, která slavnost ještě více umocňovala. O doprovod se tradičně postaralo hudební uskupení sester Strolených a Pavla Samiece.

Zapomenout nesmíme ani na pouťové atrakce, které fungovaly po celý víkend, a jen nepříjemný déšť je na chvíli zastavil.