Spolek Z Kulatesa naboso opět po roce uspořádal Dětský den. Tentokrát šlo již o čtvrtý ročník.

Celkem osm disciplín musely splnit děti, které přišly na svátek dětí na víceúčelové hřiště do Kvášňovic. Na děti čekaly pohádkové bytosti, u kterých byly připraveny zapeklité úkoly.

Červené Karkulce musely děti pomoc přejít černý les, aby se v pořádku dostala s dárkem k babičce. U vodní víly bylo potřeba hezky zatancovat a vymalovat si obrázek vodou. U čarodějnice musely skákat v pytli, aby je nestrčila do pece a u lesní víly bylo třeba posbírat její poztrácené korále a vyrobit si z nich náramek. Vyzkoušet si také mohly házení míčkem, shazování plechovek požární hadicí nebo chození po chůdách. Chybět nemohlo ani tradiční malování na obličej.

Za splněné úkoly dostávaly děti razítka na kartičky, které obdržely při startu. Poté, co absolvovaly všechna stanoviště, na ně čekaly odměny.

Poděkování patří nejen spolku Z Kulatesa naboso za organizaci akce, hasičům za spolupráci, ale i obci Kvášňovice, která dětem koupila džusíky a vody, které se ve slunečném počasí velmi hodily.