Před dvěma lety obec Kvášňovice získala Cenu naděje pro živý venkov za čilý spolkový a společenský život v obci. Letos se do soutěže přihlásila podruhé.

Šestnáct přihlášených obcí z Plzeňského kraje a celkově 205 obcí z celé republiky musely splnit podmínky, aby se do této soutěže mohly zapojit. Každá obec musela vyplnit přihlášku, zaplatit za každého obyvatele 2 Kč za účast, přiložit cca 30 fotografií a především sepsat charakteristiku obce. Po splnění všech těchto podmínek se čekalo na určení data příjezdu hodnotitelské komise Vesnice roku.

Komise si návštěvu Kvášňovic naplánovala na dvacátého osmého května. Ve dvouhodinovém programu nemohlo chybět přivítání starosty obce, prezentace s videi a představení jednotlivých spolků. Poté následovala procházka po obci, která směřovala k nově zasazené lípě, do kostela sv. Bartoloměje, ke zrenovované soše sv. Jana Nepomuckého a na vyžádání komisařů i do zemědělského družstva.

„Děkuji všem, kteří se spoluúčastnili větší či menší mírou na zdárném průběhu celé akce. Obzvláště bych chtěl poděkovat Veronice Strolené za přípravu podkladů k přihlášce a vytvoření prezentace. Nesmím také zapomenout na ženy ze spolku Z Kulatesa naboso, které připravily pohoštění pro hodnotitelskou komisi. Z celé akce jsem měl velmi dobrý pocit a jsem zvědavý na výsledky soutěže, ” sdělil bezprostředně po akci starosta obce Miloslav Strolený.

Výsledky krajského kola se dozvíme na začátku srpna.