Kvášňovičtí občané vysadili v posledních dvou letech dvě lípy na památku historických událostí. Nezapomínáme ovšem ani na stromy vysázené generacemi před námi. Zvláště pokud se jedná o památný strom starý přes tři sta let. Taková je Kvášňovická lípa rostoucí při staré cestě do Defurových Lažan.

Série poškození, kterým lípa čelila, vyvrcholila poslední zimu, kdy se jeden z mohutných kmenů koruny rozlomil pod tíhou mokrého sněhu. V předešlých letech došlo například k úderu blesku nebo k rozlomení dvojkmene.

Protože se majitelé pozemku k ošetření stromu neměli, rozhodla se do situace vložit obec.

„Měli jsme obavy, že by se lípa mohla úplně rozlomit a Kvášňovice by tak přišly o tuto významnou přírodní památku. Se souhlasem vlastníků jsme se obrátili na plzeňskou firmu PROSTROM Bohemia, která lípu odborně ošetřila. Na záchranu stromu se navíc podařilo sehnat dotaci od Ministerstva životního prostředí v Programu péče o krajinu kryjící sto procent nákladů, sdělil starosta obce Miloslav Strolený.“

Arboristé odstranili z koruny stromu suché větve, stabilizovali hlavní kmen jeho snížením o 3 m, odlehčili kosterní větve a stáhli korunu stromu ocelovými lany.

Památná lípa s celkovou výškou 26 m a obvodem kmene 496 cm tak dostala potřebnou péči a věříme, že bude dohlížet na své mladší následovnice ještě dlouho.

Lípa velkolistá totiž patří k dlouhověkým stromům a jako osamocený jedinec se může dožít až 1 000 let. Lidé v dávných dobách věřili, že má magickou moc a že v ní sídlí dobří duchové, kteří je ochrání.

Kvášňovická lípa