Oznámení o zvolení starosty a místostarosty

Oznamujeme občanům,

že dne 17. 10. 2022 došlo ke zvolení starosty a místostarosty obce.

Starostou obce byl zvolen Miloslav Strolený, počtem 6 hlasů, jeden člen OZ se zdržel.

Místostarostou obce byl zvolen Václav Tichý, počtem 6 hlasů, jeden člen OZ se zdržel.

Ustavující zasedání zastupitelstva

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kvášňovice.

Obecní úřad Kvášňovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího Zastupitelstva obce Kvášňovice, svolaného dosavadním starostou obce Miloslavem Stroleným v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: obecní úřad Kvášňovice

Doba konání: 17. 10. 2022 od 18:00 hod.

Změna územního plánu

Informujeme občany,

že obecní zastupitelstvo schválilo vytvoření Změny územního plánu č. 3 a pověřilo starostu obce k získání nabídek.

Zasedání obecního zastupitelstva

Oznamujeme občanům,

že v pondělí 7. 2. 2022 od 18:00 se na obecním úřadě uskuteční zasedání obecního zastupitelstva.

Kompostéry na bioodpad

Oznamujeme občanům,

že obec Kvášňovice pořídila s přispěním dotačního titulu  50 kompostérů na bioodpad. Tyto kompostéry si mohou občané s trvalým bydlištěm zapůjčit za jednorázový poplatek 500 Kč. Zájemci vyplní leták, který jim byl doručen do poštovní schránky, do konce listopadu, a odevzdají v místním obchodě.

4. 12. bude na OÚ vybrán poplatek a podepsána nájemní smlouva.

Kompostéry budou dodány do konce roku 2021.

Případné dotazy na tel. č. 602 160 622, starosta obce Miloslav Strolený.

Mobilní očkovací tým v Horažďovcích

💉 Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 se můžete bez předchozí registrace nechat očkovat proti covid-19 ve městě Horažďovice prostřednictvím mobilního očkovacího týmu (kvalifikovaný zdravotnický personál) Sušické nemocnice.
💉 Očkování zájemců proběhne v době od 09:00 hodin do 12:00 hodin a to na Městském úřadu Horažďovice v prostoru Velké zasedací místnosti v přízemí budovy.
💉 Zájemci o očkování budou mít na výběr mezi jednorázovou vakcínou Johnson & Johnson a dvoudávkovou vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech (mobilní očkovací tým opětovně přijede za 3 týdny doočkovat).
💉 Očkovat se bude bez předchozí registrace.

 

Parlamentní volby 2021