Prodej známek na popelnice

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že v sobotu 14. ledna 2017 od 13.00 do 15.00 hod se na obecním úřadě budou prodávat známky na popelnice.

Cena známky: 1 300 Kč

Volby 7. – 8. 10. 2016

V souladu s ustanovením zákona  o volbách do zastupitelstev krajů a o změně  a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o volbách“) starosta obce oznamuje:

  1. Volby do zastupitelstva krajů se uskuteční

                        v pátek     dne    7.  října 2016                    od 14.00   do   22.00 hodin

                        v sobotu   dne    8.  října 2016                   od   8.00   do   14.00 hodin

  1. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje je budova obecního úřadu čp. 5 v Kvášňovicích
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky    (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), pokud má trvalý pobyt v obci   náležející do obvodu příslušného kraje. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  3. Voliči budou dodány hlasovací  lístky 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva krajů a 1/3 senátu.

Ve dnech voleb do zastupitelstva krajů mohou  voliči obdržet hlasovací lístky i ve volební   místnosti.

 

 

 

 

Oznámení o sídle OVK – volby 7. – 8. 10. 2016

Oznámení o sídle OVK – volby 7. – 8. října 2016

OBEC KVÁŠŇOVICE, Kvášňovice čp. 5, IČ: 00573558

Informace o počtu a sídle okresní volební komise pro volby do zastupitelstev krajů

a senátních voleb konaných ve dnech 7. – 8. října 2016

Pro volby do krajských zastupitelstev, které se konají dne 7. a 8. října. 2016

je stanovena jedna okrsková volební komise (4 členové komise).

Sídlo okrskové volební komise je v budově Obecního úřadu v Kvášňovicích čp. 5.

Prodej kanalizačních šachet

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že se v sobotu 23. července 2016 na obecním úřadě od 13,00 do 15,00 hod. bude vybírat platba za prodej kanalizačních šachet Wavin.

Cena jedné kanalizační šachty je 3 500 Kč.

Platbu je možné uhradit i bezhotovostně na účet obce:

č. účtu: 821144319/0800

variabilní symbol: číslo domu

zpráva pro příjemce: jméno plátce