Zasedání zastupitelstva 1/2018

Oznamujeme občanům,

že v pátek 19. 1. od 18:00 se na obecním úřadě uskuteční veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Všichni jste srdečně zváni.

 

 

Výsledky 1. kola prezidentských voleb

 

Hasičská výroční schůze

Sbor dobrovolných hasičů Kvášňovice oznamuje,

že v sobotu 13. ledna od 18:00 se uskuteční hasičská výroční schůze v místním hostinci.

Zváni jsou všichni hasiči a hasičky.

Pěší pochod Chanovice

Oznamujeme občanům,

že 6. ledna se koná v Chanovicích pěší pochod „k uctění a zachování života a přírody v Pošumaví“.

Více o akci zde.

Zasedání zastupitelstva obce 12/2017

Oznamujeme občanům,

že v úterý 19. 12. od 19.00 se na obecním úřadě koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Všichni jste srdečně zváni.

Zasedání zastupitelstva obce 11/2017

Oznamujeme občanům,

že ve čtvrtek 23. 11. od 18.00 se na obecním úřadě koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Všichni jste srdečně zváni.

Poplatky za vodu a psy

Oznamujeme občanům,

že v sobotu 25. 11. 2017 od 13.00 do 16.00 se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za vodu a psy.

Vodné 12 Kč/m³, stočné 18 Kč/m³ a poplatek za psa 50 Kč.

Poznatky z Apimondie

Seminář Poznatky z Apimondie 2017 pořádá v sobotu 11. 11. 2017 od 15 hodin v Kulturním domě v Kozojedech (okres Plzeň – sever) Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA ve spolupráci se ZO ČSV Kozojedy. 

Přednáší přední včelařský odborník RNDr. Václav Švamberk, který se letošní Apimondie v tureckém Istanbulu osobně zúčastnil. Součástí semináře je dokumentární film natočený přímo v dějišti této největší světové včelařské události. Jestliže se zajímáte o nejnovější poznatky a vývoj v oboru včelařství, jste srdečně zváni.

Vstupné 20 Kč. Seminář trvá cca 3 hodiny.

Uskutečňuje se za podpory Ministerstva zemědělství.

Pro další informace se obracejte na spolek@majabee.cz.

Seminář ke Kotlíkovým dotacím

16. 10. 2017 od 16:00 se ve velké zasedací místností Městského úřadu Horažďovice koná bezplatný seminář ke kotlíkovým dotacím.

Příjem žádostí bude na krajském úřadě spuštěn 30. 10. 2017 od 8.00 hodin.

Prodloužení vlaků v úseku Nepomuk – Horažďovice Předměstí

Obnovení ranního a večerního vlaku v úseku Nepomuk – Horažďovice Předměstí

Od 4. září dochází k obnově prvního ranního vlaku a posledního večerního vlaku v tomto úseku.

Z tohoto důvodu je zrušena autobusová linka 434115 (Pačejov – Nepomuk), která zmíněné vlaky nahrazovala.

 

Jízdní řád

 

 

Poutní mše svatá

Slavnostní poutní mše svatá se koná v kostele svatého Bartoloměje v neděli 27. srpna od 11 hodin.

Přerušení dodávky elektřiny

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že ve dnech  13. a 14. července 2017 od 07:00 do 17:00 hod proběhne v celé obci plánované přerušení dodávky elektřiny.

Přerušení dodávky vody

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že v úterý 20. června od 16.00 do 22.00 nepoteče v celé obci voda z důvodu plánované údržby vodojemu.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že v sobotu ráno 27. května se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Prosíme občany, aby přivezli své odpady a roztříděný elektroodpad již během pátku k obchodu.

Přerušení dodávky elektřiny

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že ve dnech 30. května, 1. a 6. června 2017 od 07:30 do 17:30 hod proběhne v celé obci plánované přerušení dodávky elektřiny.

Očkování psů

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že v neděli 14. května 2017 od 13.00 hod se na místní návsi budou očkovat psi.

Cena očkování: 80 Kč

Daň z nemovitých věcích 2017

Finanční úřad pro Plzeňský kraj V Plzni

Hálkova 14 dne

305 72 PLZEŇ 3

Čj.: 965936/17/2300-11460-401159

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 28. 04. 2017 do dne 29. 05. 2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj v těchto dnech k nahlédnutí:

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin

středa od 8:00 do 17:00 hodin

Hromadný předpisný seznam čj. 965842/17/2300-11460-401159, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

L.S. Ing. Roman Kasl

ředitel finančního úřadu